Łącznica polowa ŁP-10 wz.28


Łącznica telefoniczna polowa 10 liniowa, przeznaczona do użytku w wojskowych sieciach telefonicznych polowych. Posiada 5 linii induktorowo-brzęczykowych i 5 linii induktorowych. Do odbierania sygnałów brzęczykowych służą słuchawki syganłowe a do odbierania sygnałów induktorowych -klapki. Posiada wbudowany aparat odzewowy z słuchawką.

ŁĄCZNICA INDUKTOROWO - BRZĘCZYKOWA NA 10 POŁĄCZEŃ.
Łącznica induktorowo-brzęczykowa jest umieszczona w skrzynce zamykanej z przodu pokrywą. Po zdjęciu pokrywy i otwarciu górnej ścianki widzimy 12 par zacisków plus l pojedyńczy zacisk, z których dwie pary z lewej strony są oznaczone literami ASt1 i ASt2 są do aparatów stacyjnych 10 par oznaczonych numerami od 1 do 10. Są to zaciski liniowe, pojedynczy zacisk po prawej stronie oznaczony literą "Z" uziemiający. Mikrotelefon z wtyczką, pod mikrofonem wieczko do zamykania komory ogniw galwanicznych, przełącznik dzwonkowy i wieczko metalowe pocynkowane, przykrywające komorę odgromników, Na przedniej ściance widzimy pięć słuchawek sygnałowych, oznaczonych numerami od 1 do 5 na białych tabliczkach, 10 klapek sygnałowych listewka na kryptonimy, 10 gniazdek manipulacyjnych, 10 gniazdek spoczynkowych. Z lewej strony na tejże ściance 2 gniazdka ASt.1 i ASt.2 stacyjne, 1 gniazdko spoczynkowe; po prawej stronie regulator brzęczyka "Rg Br" i przycisk brzęczykowy "PBr". Na samym dole znajduje się wieczko z uchwytem od komory, w której znajdują się wtyczki, jedna (1) czerwona manipulacyjna i dziesięć (10) połączeniowych, i korbka induktora. Na prawej ściance łącznicy znajduje się gniazdko z zasuwką od ośki induktora. Na lewej ściance 2 tabliczki z otworami od komory baterii. Wewnątrz łącznicy posiadamy następujące części: brzęczyk, induktor, dzwonek na prąd stały, cewka indukcyjna, cewka oporowa brzęczyka, 6 (sześć) kondensatorów, 5 (pięć) zaworowych i 1 (jeden) kondensator gasik. Urządzenie klapek sygnałowych i gniazdek połączeniowych oraz przewody łączące wszystkie części wewnętrzne łącznicy między sobą z częściami zewnętrznymi. Wyżej opisana łącznica induktorowo-brzęczykowa jest tak zbudowana, że możemy do niej dołączać aparaty brzęczykowe i induktorowe. Do pierwszych 5-ciu par od Nr.1 do Nr.5 dołączamy aparaty brzęczykowe do pozostałych 5-ciu par dołączamy aparaty induktorowe. Możemy również do wszystkich 10-ciu par zacisków liniowych dołączyć aparaty induktorowe. Słuchawki są włączone do linii przez kondensatory o małej pojemności. Kondensatory są włączone do obwodu słuchawek szeregowo dlatego też nie dopuszczają do nich prądów induktorowych, nie stanowią natomiast żadnego oporu prądom brzęczykowym. Prądy brzęczykowe i mównicze do uzwojenia klapek nie odgałęziają się, gdyż uzwojenia te stawiają im znaczniejszy opór indukcyjny. Natomiast prądy mównicze podczas rozmowy odgałęziają się od słuchawek sygnałowych, co powoduje małe osłabienie porozumiewania.
OBSŁUGA ŁĄCZNICY.
Przede wszystkim musimy zdjąć pokrywę, dalej otworzyć komórkę, wyjąć z niej wtyczki i włożyć do gniazdek spoczynkowych, korbkę induktora wkręcić do gniazdka induktora, - i dopiero wtedy zamknąć wieczko komórki. Przewody linjowe dołączyć do odpowiednich zacisków. Na kawałku papieru wypisać nazwy stacyj i włożyć do listewki, wyciągnąć dźwignię brzęczyka. Po dokonaniu tych czynności łącznica jest uruchomiona na induktor i brzęczyk. Aparaty stacyjne załączamy do zacisków stacyjnych ASt.1 i ASt.2. Przypuśćmy teraz, że spadła klapka Nr.1 odpowiadająca stacji "A" kryptonim, której zaznacza się na papierze w listewce obok numeru. Wnioskujemy, że woła nas stacja "A" i w kładamy wtyczkę manipulacyjną (czerwoną) w gniazdko numerowane danej stacji, zgłaszamy się, gdy stacja A prosi nas o połączenie z jakąś inną stacją, wyjmujemy wtyczkę odzewową z gniazdka stacji "A" a wkładamy do gniazdka stacji żądanej, zawiadamiając ją, a wtyczkę połączeniową stacji żądanej wkładamy do gniazdka stacji "A", zawiadamiając stację o dokonanym połączeniu. Specjalnego sygnału rozłączeniowego łącznica nie posiada, Przy nadawaniu fonogramów z aparatów stacyjnych wetknąć wtyczkę stacji, do której chcemy nadawać w gniazdko aparatu stacyjnego nadającego.

Obudowa drewniana o wymiarach 240x330x470mm, ciężar 21 kg. Po drobnych modyfikacjach była też produkowana jako ŁP-10 wz.30.


Źródło: Skrypt Szkoły Podchorążych Piechoty "Łączność" Ostrów-Mazowiecki 1931